Gemengd resultaat / Mixed result

De uitslag van de CT-scan is gemengd: deels gunstig, want er is veel krimp. De leveruitzaaiingen zijn kleiner, de vergrote lymfeklier bij de long is nog weer kleiner, het longvocht is nog steeds weinig en de botuitzaaiingen zijn stabiel. Maar slecht nieuws is dat op beide longen meerdere plekjes zijn gezien die er 2,5 maand geleden bij de vorige CT-scan niet waren. Ze zijn verdacht als nieuwe uitzaaiingen, ook omdat het er meerdere zijn. De grootste is 12 mm, de andere zijn heel klein (2-3 mm).
De oncoloog zei dat zulke kleine plekken normaal niet gerapporteerd zouden zijn (want kleiner dan 1 cm wordt niet gerapporteerd), maar bij mijn uitzaaiingenprofiel wel opgeschreven worden. Ze vond dat ik het wel moest weten.
Niet over de hele linie respons op Xeloda dus. De verkleining van de grootste leveruitzaaiing (van 34 mm naar 20 mm) vindt de oncoloog wel zo groot dat ze door wil gaan met nog drie kuren Xeloda en daarna weer een CT-scan. Dan verder kijken. Als het stabiel of beter is, is hormoontherapie nog steeds een optie. Als het slechter wordt moet ik over op andere en zwaardere chemo’s.
Het is heel dubbel, want ze ziet denk ik weinig patiënten met zoveel uitzaaiingen die zo fit zijn. Van de longuitzaaiingen zou ik hoestklachten kunnen krijgen, maar niet bij deze omvang. Ik moet oude CT-verslagen erop nalezen, want mogelijk heb ik al eerder dit soort verdachte plekken in de long gehad, al ging toen de aandacht vooral naar de forse hoeveelheid longvocht. Wat wel nieuw is, is dat er nu miniplekjes in de linkerlong zijn gezien, tot nu toe zat alles rechts.
Wat ook heel dubbel is, is dat mijn longen het zo goed deden op Arimidex, terwijl de lever het goed doet op Xeloda. Maar ik mag de medicijnen niet combineren.
Het was natuurlijk een tegenvaller dat Xeloda niet over de hele linie verbetering gaf, maar ik ben vooral blij met de verbetering op de lever. Ik focus me maar op lichamelijk klachtenvrij zijn, dat is nu het belangrijkste
~
The CT scan result is mixed: partly favourable, since many metastases shrink. The liver mets are smaller, the enlarged lymphe node near the lung is smaller again, the pleural effusion remains little and the bone mets are stable. But bad news is that several spots on both lungs have been reported, which were not visible on the last CT scan. They are suspect as new metastases, also because of the number. The largest one is 12 mm, the other ones are very small (2-3 mm).
The oncologist said that such small spots would normally not be reported, because lesions smaller than 1 cm are not reported. In my case, with my metastases, they do report them. She thought I should know.
No overall response to Xeloda. The oncologist considers the shrinking of the largest liver metastase (from 34 to 20 mm) so valuable that she wants to continue with three more rounds of Xeloda, as it was planned, followed by another CT scan. We’ll see further by then. If things stabilise or improve, hormonal therapy is still an option. If things turn for the worse I will have to switch to other and heavier chemotherapy.
It is really mixed, because I think that the oncologist sees few patients with so many metastases who are still so fit. The lung mets could cause coughing, but not as long as they are still so small. I have to read old CT scan reports again, since I may have had such suspect lesions in the lung before, though at that time all the attention went to the large amount of pleural effusion. What is definitely new is the small spots in the left lung. So far, all was on the right side.
Another thing that causes mixed feelings is that my lungs responded so well on Arimidex, while the liver responds to Xeloda. I focus on not having any physical complaints. That is the most important thing for now.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s