Flessen en klossen / Bottles and blocks

Van de tweede tot en met de vierde maand van mijn zwangerschap heb ik meegedaan aan “Moeders voor moeders” (MvM). MvM zamelt in Nederland urine van zwangere vrouwen in en levert die aan een farmaceutisch bedrijf. Dat wint er een hormoon uit voor een vruchtbaarheidsmedicijn. Zo helpen moeders toekomstige moeders, volgens MvM.

Er gaat overigens een hardnekkig gerucht dat de ingezamelde urine direct het riool in wordt gespoeld en dat de adressen van zwangere vrouwen worden verkocht aan de hoogste bieder. Het hormoon waar het om gaat wordt sinds een aantal jaren ook synthetisch geproduceerd.

Hoe dan ook, van de “informatrice” van MvM kreeg ik twee kratten met blauwe plastic flessen, vol met stinkend conserveermiddel. En als cadeau voor mijn belangeloze medewerking een fotolijstje met een grijs randje voor de foto van de eerste echo. We hadden toen nog niet eens een echo gehad, ik was pas vijf weken zwanger.

Die blauwe flessen moet je een keer per week op een vaste dag bij de voordeur zetten. Onze voordeur ligt niet aan de straat en de chauffeur mocht de flessen absoluut niet binnen ophalen. Iets met privacy. Uiteindelijk spraken we een ophaalplek af: op de stoep voor de flat, achter een pilaar. De flessen mogen namelijk ook al niet in de zon staan. Na het buitenzetten van de flessen liepen we steeds snel weg, want je zit in de periode dat je een zwangerschap nog zeer geheim wilt houden.

Een week later belde de informatrice terug dat er nóg een zwangere vrouw in de straat was, die ook geen voordeur direct aan de straat had. Deze vrouw zou haar flessen bij mijn flessen zetten, op de stoep, achter de pilaar en uit de zon. Wie deze geheimzinnige mevrouw was mochten wij niet weten. Privacybescherming hè.

Maandenlang hebben we alle vrouwen in de straat met argusogen bekeken. In gedachten planden we al kruipwedstrijden voor onze baby’s. Wie zou het zijn? De ene vrouw had net een kind, die kon het niet zijn. Een andere had wel een buik, maar leek toch niet zwanger. Misschien was de mevrouw van de flessen intussen wel verhuisd of zo. Of het was misgegaan. Je weet het niet hè. We hebben haar niet gevonden.

Tot vandaag. Mijn vader is vanmiddag naar de thuiszorgwinkel gegaan om klossen (= bedverhogers) te halen. Dan hoeft de kraamzorg niet zo te bukken, al staat het bed nu zo hoog dat ik er heel voorzichtig uit moet klimmen.

Met mijn id-kaart en mijn verzekeringspasje dacht ik dat mijn vader voldoende voorbereid was. Maar hij bleek in de winkel ook ons exacte adres, inclusief postcode, te moeten opgeven. De weg naar ons huis kon hij zo beschrijven. De postcode was lastiger.

De mevrouw achter de balie vroeg het aan haar collega.

“Die straat schrijf ik ook net op”, zei ze. En ze noemde de postcode.

De klant in de winkel bleek de partner van de mevrouw van de flessen.

Toch nog gevonden.

~

Bottles and blocks

From the second until the fourth month of my pregnancy I participated in “Moeders voor moeders” (= mothers for mothers, MfM). MfM collects pregnant women’s urine in the Netherlands and distributes it to a farmaceutical company. The company extracts a certain hormone for a fertility medicine out of the urine. This is how mothers help future mothers, according to MfM.

According to persistent rumours the collected urine is being flushed down the sewery system right away and the addresses of pregnant women are being sold at the highest offer. The hormone concerned has been produced synthetically since several years.

Anyway, the information officer of MfM gave me two boxes with blue plastic bottles, filled with a badly smelling conserving substance. As a present for my cooperation she gave me a grey photo frame for a picture of the first ultrasound. We had not even had an ultrasound yet, I had been pregnant for only five weeks.

Those blue bottles need to be placed next to your front door once a week, on a specific day. Our front door is not directly at the street and the driver was absolutely not allowed to pick up the bottles inside the building. It had to do with privacy. In the end we agreed upon a collection point: on the pavement in front of our apartment building and behind a pillar. The bottles should not be in the sun.

We hurried away directly after bringing the bottles outside, since this is a period of time when you want your pregnancy still to remain a secret.

One week later the information officer phoned us that there was another pregnant woman in the street, whose front door did not exit directly to the street either. This woman would place her bottles with my bottles, on the pavement behind the pillar and out of the sun. The identity of this secret woman could not be shared with us. Protection of privacy and all that.

For months and months we have been watching all women in the street with a certain suspicion. In our minds we planned crawling matches for our babies. Who would she be? One woman had just had a baby, it could not be her. Another one had quite a belly, but did not look pregnant. The woman of the bottles might have moved. Or maybe things went wrong. You never know. We have not found her.

Until today. My father went to the “thuiszorgwinkel” (= shop to hire temporary medical necessities) to collect blocks to raise our bed. Now the maternity nurse needs not bow down too much, though I need to climb out of bed very carefully myself because the bed is so high above the floor.

I thought that my father was well equipped with my identity card and my health insurance card. However, in the shop, he needed to spell out our exact home address, including postal code. He could describe the way to our house without hesitation. The postal code was more complicated. (Postal codes are different for each block of houses in the Netherlands).

The lady at the desk asked her colleague.

“I just wrote down that street, too”, she answered. And she mentioned the postal code.

The client in the shop was the partner of the woman of the bottles.

Found at last.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s